© Dobermannpup Bemiddeling

 

 © Dobermannpup Bemiddeling www.dobermannpup-bemiddeling.com .

 

Bezoeker(s) van deze Website gaan met onderstaande voorwaarden stilzwijgend akkoord :

 

De beheerder van deze Website presentatie beoogt, dat de informatie op deze Website en de vermelde gegevens correct zijn.

Een aansprakelijkheid of garantie voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie en gegevens

is echter uitgesloten. Dit geldt ook voor alle andere Websites, waar via een hyperlink naar wordt verwezen. De beheerder is

ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke Websites, bereikt door middel van dergelijke links.

 

Het is zonder schriftelijke toestemming van de beheerder van www.dobermannpup-bemiddeling.com , niet toegestaan delen

en/of de inhoud van deze Website middels kopieŽn en printscreens te publiceren in wat of welke vorm dan ook.

De informatie op deze Website is eigendom van Dobermannpup Bemiddeling, anders is dit voorzover mogelijk vermeldt.

 

Foto's en het gebruik van andere informatie is bij de rechthebbende eigenaar(s) voor zover mogelijk toestemming gevraagd

voor publicatie. Zijn er desondanks dat, materialen op deze Website waarvan U kunt aantonen de eigenaar(s) te zijn en niet wenst

dat dit op onze Website staat neemt U dan contact op met de beheerder van www.dobermannpup-bemiddeling.com .

Bewerkingen, aanpassing(en), kopieŽn en wijzigingen van een gedeelte of de gehele Website, voor gebruik in wat of welke

vorm dan ook of in een andere Website is ten strengste verboden, tenzij er schriftelijke toestemming verleend is door de

beheerder van www.dobermannpup-bemiddeling.com . Uw verzoek hiervoor kunt U schriftelijk richten aan de beheerder.

Afbeeldingen, teksten, scripts en artikelen op deze Website vallen onder de bescherming van het auteursrecht (Nederlands recht).

Teksten, afbeeldingen, artikelen, lay-out en scripts kunnen rechtshalve door de beheerder ieder moment aangepast/gewijzigd

worden.

Bovenstaande disclaimer en rechten gelden voor de onderstaande domeinen :

:www.dobermannpup-bemiddeling.com     (Nederlands)

www.dobermannpup bemideling.nl            (Nederlands)

www.dobermann pupbemiddeling.nl          (Nederlands) 

 

Beheerder Dobermannpup Bemiddeling.com :

Bas den Hertog

kennel von Apoldastamm

info@apoldastamm.nl

06 47822585